Zodpovednosť vodiča - pokyny pred nakladaním vozidla


Zodpovednosť vodiča - pokyny pred nakladaním vozidla